• Çelik Kapı
  • Çelik Kapı

Kapı

Kapı, genellikle dört duvar olarak inşa edilmiş, üstü açık ya da çatılı yapılarda giriş-çıkış için kullanılan, yapıya monte edilmiş, dinamik ürünlere verilen addır.

Kapı, bu anlamıyla; ya monte edildiği inşaat yapısına göre (Han Kapısı) ya işlevselliğine göre(Yangın Kapısı) ya da imal edildiği malzemeye göre (Çelik Kapı) adlandırılır.

Kapı, dünyanın her yerinde sayısız deyim ve atasözüne konu olmuştur. Hemen her dilde karşılığı olan şu deyim dünyada, kapıya atfedilen anlam konusunda fikir verir niteliktedir: Bir kapı kapanır, bir kapı açılır!

Kapı, bu bağlamda özellikle ruhani ya da kişisel gelişim açılımlarında en önemli fenomendir. İnsan ruhu hep yeni bir kapı açmak için uğraşır. Her yeni kapı da yeni bir boyuta açılır.

Kapıya yüklenen mistik anlamlar birçok film, müzik eseri ve diziye de ilham kaynağı olmuştur. Johnny Deep 9.KAPI adlı filmde, İblis Lucifer'in izini sürer. Beethoven'in 5. senfoniyi tam olarak bitirdiğinde, giriş teması olan "ta ta ta taaaaaa" ezgisi için "işte KADER kapıyı çalıyor" dediği söylenir. LOST dizisinde Desmond Hume'nin görünmeyen kapı geçitlerinden bambaşka boyutlara atladığına defalarca şahit oluruz. LOST 2. sezonda John Locke gizli bir kapı bulur ve bu kapının kendisi için bir yol gösterici olduğuna inanır. Bu kapı, olayların seyrini tamamen değiştirirken adada başka gizli kapılar da keşfedilir. Yine bir ABD dizisi olan THE LOST ROOM da kapı fenomeni üzerine bu güne dek kurgulanmış en zekice senaryolardan birine sahiptir.

Kapı, aslında sadece ruhsal anlamda değil, gerçekten de monte edildiği yapıya bağlı olarak, başka bir boyuta açılır. Biz kapı sektörü çalışanları için kapı büyüsü de burada başlar.. Tasarladığınız kapı ile monte edildiği yapı arasında tutarlı bir ilişki yaratmak zorundasınızdır.. Yani kapı ile bina arasında yapısal örtüşme ve kimlik uyumu olması şarttır.

Mesleki açıdan Kapı işi, büyüleyici ve sınırları olmayan bir tasarım alanıdır. Düşler, mistik fenomenler, masallar, efsaneler bir kapı tasarımında hayat bulabilir. Bizi, kapı tasarımında sınırlayan tek şey yarattığımız kapının aynı zamanda güvenlik prensiplerine uyup uymayacağıdır.

Kapı büyüsü, ancak mükemmel dokunuş ve mükemmel öpüşle açığa çıkar.. Yani: Tasarım ve güvenlik. Bu ikisinden birini beceremeyen firma ya da kapı tasarımcısının, kapı işini ehline bırakması hem kapı sektörü hem de kapı müşterileri için daha hayırlı olacaktır.

Bir kapı imalatçısı, Kapı ile Bina arasında bir sihir yaratmak yerine, “müşteri istedi ben yaptım” mantığı ile hareket ediyorsa.. bu işin ruhundan anlamıyor demektir.. iyisi mi siz o kapı dükkanından arkanıza bile bakmadan kaçın.. Çünkü bizim işimiz kapı imalatı kadar müşterilerimizi bu konuda doğru yönlendirmeyi de içerir.. Her şeyden önce, Kapı sanattır.

Kapı, sahibinin ve açıldığı yerin özetidir.

Bir yapının önüne geldiğinizde sizi ilk karşılayan şey kapıdır. Sizi başka bir boyuta taşıyan bu kapı, size, yapı ve yapı sahibi hakkında fikir veren bir detaydır.

O halde kapı bir kurum kapısı ise kurumun, bir şahsa aitse şahsın kimliğine uygun olmalıdır.

Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Kimi kapılar bilinmez bir nedenden insanda içeri girme isteği uyandırmazken, kimi kapılar son derece davetkardır.. Bunu sadece kendi ruh halinize yüklemek kapı sanatını küçümsemek olur.

Kapılar hakkında benzer şeyler hissettiğiniz başka bir sefer lütfen dikkat edin, mutlaka o kapı ile monte edildiği yapı arasında bir uyumsuzluk olduğunu göreceksiniz.. Belki renk, belki kapı tasarımı.. Ama mutlaka ters giden bir şey vardır.

Kapılar bina bütününde değerlendirildiğinde şunu görmek kaçınılmazdır.. Kimi kapılar, monte edildiği yapının değerini yükseltirken; kimi kapılar, yapıyı küçük düşürür!

Bu sadece kapı ile yapı arasında bir ilişki değildir. Kapı sahibi ile kapı arasındaki ilişki de benzerdir.

Kapılar, kapı için seçeceğiniz renklerden, kapı tasarım ve modellerinden tutun da aldığınız ürünün güvenliğine kadar sizin kişiliğinizi, ruhunuzu ve tavrınızı yansıtır.

Bu bağlamda, insanların sadece kapınıza bakarak, hakkınızda fikir yürütmeleri mümkündür..

Evine son derece kötü ve güvenli olmayan uyduruk bir çelik kapı taktırmış şahıs için "vah zavallı, demek parası buna yetmiş" demek ve kapısının kişiliğini yansıttığı gerçeğini yadsımak doğru değildir.

Biz ve bizim gibi butik çalışan birçok çelik kapı firması, sizler, sırf gidip o acayip kapıları alıp hayatınızı tehlikeye atmayın diye, ödemede gerçekten büyük kolaylıklar sağlıyoruz..

Buna rağmen o kapıları taktırıyorsanız, bu durum sizin; hayatı, kendinizin ve sevdiklerinizin can ve mal güvenliği konusunu pek de ciddiye almadığınızı gösterir.

O kapı, çelik kapı diye evine takılmış her ev sahibi, risk almaktan hoşlanıyor demektir ki o nokta; uzmanlık alanı "riskleri azaltmak" olan bizler için, sözün bittiği yerdir!